1. ข่าว
 2. กิจกรรมประจำเดือน
 • วันสุนทรภู่…สู่วันภาษาไทย

  วันสุนทรภู่…สู่วันภาษาไทย

 • ทรงพระเจริญ

  ทรงพระเจริญ

 • ถวายเทียนพรรษา

  ถวายเทียนพรรษา

 • หล่อเทียนพรรษา

  หล่อเทียนพรษา

 • โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

  โครงการพัฒนาบุคลากร

 • พิธีประดับบ่า

  พิธีประดับบ้า

 • เลือกตั้งสภานักเรียน

  เลือกตั้งสภานักเรียน

 • ประชุมผู้ปกครอง

  ประชุมผู้ปกครอง

 • วันไหว้ครู ๒๕๖๖

  วันไหว้ครู ๒๕๖๖

 • ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

  ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดี


บาทหลวงภาคภูมิ วรพรทัศนา
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส
ผู้อำนวยการ
 1. ประชาสัมพันธ์
 1. วารสารโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

ฉบับที่ 20
ปีการศึกษา 2564

ฉบับที่ 19
ปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 18
ปีการศึกษา 2560

ฉบับที่ 17
ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 16
ปีการศึกษา 2558

ฉบับที่ 15
โอกาสฉลอง 60 ปี
 1. มุมเด็กดี ศรีดาวรุ่ง
เด็กหญิงชมพูนุท ทำทิมทอง

ขื่อ เด็กหญิงชมพูนุท ทำทิมทอง

ความดีที่ได้ทำ

          • นักเรียนพบเจอเงิน ส่งมอบคืนเจ้าของ

เด็กชาฟากฟ้า เฉยเพ็ชร

ขื่อ เด็กชาฟากฟ้า เฉยเพ็ชร

ความดีที่ได้ทำ

          • เด็กดี ศรีดาวรุ่ง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

เด็กชายชัยวุฒิ จอมคำ

ขื่อ เด็กชายชัยวุฒิ จอมคำ

ความดีที่ได้ทำ

          • เด็กดี ศรีดาวรุ่ง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

 1. มุมคนเก่งน้องประถม
เด็กหญิงนาถชิดา นาร์บาร์โร

ชื่อ : เด็กหญิงนาถชิดา นาร์บาร์โร

รางวัลที่ได้รับ

          • ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ [ ... ]

เด็กหญิงญาณิศา ยิ่งรุ่งเรืองสุข

ขื่อ เด็กหญิงญาณิศา ยิ่งรุ่งเรืองสุข

รางวัลที่ได้รับ

          • ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย [ ... ]

เด็กหญิงเจนจิรา ทับบี้

ขื่อ เด็กหญิงเจนจิรา ทับบี้

รางวัลที่ได้รับ

          • ชนะเลิศ การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 [ ... ]

 1. มุมคนเก่งพี่มัธยม
นางสาวสาวินี แซ่หล่อ

ขื่อ นางสาวสาวินี แซ่หล่อ

รางวัลที่ได้รับ

          • ชนะเลิศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 [ ... ]

นางสาวเบญจพร สมเขาใหญ่

ขื่อ นางสาวเบญจพร สมเขาใหญ่

รางวัลที่ได้รับ

          • ชนะเลิศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ [ ... ]

นางสาวเกศมณี สารบุตร

ขื่อ นางสาวเกศมณี สารบุตร

รางวัลที่ได้รับ

          • ชนะเลิศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 [ ... ]

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong