โครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ

       ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ทางฝ่ายบุคลากร ได้จัด "โครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งโครงการนี้จะแยกกิจกรรมเป็น 2 วัน วันแรก เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเป็นครูสู่มืออาชีพ วิทยากรโดย พระประสาธน์สารโสภณ ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง และวันที่สองเป็นกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพครู งามอย่างไทย การไหว้ การกราบ ที่ถูกต้อง วิทยากรโดยนางบุญกอบ  อัยรักษ์  และนายจักรพงศ์  บุญสว่าง ซึ่งทั้ง 2 วัน เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง ทำให้ครูได้นำไปใช้ปฏิบัติ และสามารถนำไปสอนให้แก่นักเรียนต่อไปได้ ภาพกิจกรรม

(0 โหวต)
อ่าน 196 เวลา

DR Download

Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

About us

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 
31 ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 076224248  Email : info@dr.ac.th

Weather

28°C

Phuket Thailand

Cloudy

Humidity: 70%

Wind: 28.97 km/h

  • 22 Oct 2017

    29°C 26°C

  • 23 Oct 2017

    29°C 25°C