การติดต่อ

ที่อยู่:
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
31 ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
83000
ไทย
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ : 076-224248 หรือ 076-212137
โทรสาร:
โทรสาร : 076-218113 :::::: ID Line : @dowroong

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ:

 

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong