ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควตา)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

          นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อ ให้มามอบตัวในวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. (หากไม่มามอบตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์) โดยให้นักเรียนที่จะมอบตัวทำการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างวันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ ที่ธนาคารธนชาติ พร้อมนำสำเนาการชำระเงินมายื่นในวันมอบตัว พร้อมทั้งใบสมัคร (ใบสมัครซื้อได้ที่ห้องธุรการ) และเตรียมเอกสารการสมัครเรียนมาให้ครบตามที่กำหนดดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. ใบมอบตัว และใบสมัคร อย่างละ 1 ชุด
 7. ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล นักเรียน/บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 8. ใบสัญญา (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา)
 9. สำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารธนชาติ (Bill Payment)

Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

ผู้ชม
330
เนื้อหา
140
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
297917

About us

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong

Weather

23°C

Phuket Thailand

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 20.92 km/h

 • 04 Jan 2019

  25°C 22°C

 • 05 Jan 2019

  25°C 23°C