ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควตา)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

          นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อ ให้มามอบตัวในวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. (หากไม่มามอบตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์) โดยให้นักเรียนที่จะมอบตัวทำการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างวันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ ที่ธนาคารธนชาติ พร้อมนำสำเนาการชำระเงินมายื่นในวันมอบตัว พร้อมทั้งใบสมัคร (ใบสมัครซื้อได้ที่ห้องธุรการ) และเตรียมเอกสารการสมัครเรียนมาให้ครบตามที่กำหนดดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. ใบมอบตัว และใบสมัคร อย่างละ 1 ชุด
 7. ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล นักเรียน/บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 8. ใบสัญญา (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา)
 9. สำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารธนชาติ (Bill Payment)

Online

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

ผู้ชม
343
เนื้อหา
140
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
312955

About us

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong

Weather

23°C

Phuket Thailand

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 20.92 km/h

 • 04 Jan 2019

  25°C 22°C

 • 05 Jan 2019

  25°C 23°C