กีฬาสัมพันธ์ครอบครัวอนุบาล ครั้งที่ 2

          ทางแผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในอนุบาล ณ อาคารเซนต์จอห์น มีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก มีการแข่งขันประกวดเชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ ขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน และการละเล่นพื้นบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเช่นทุกปี กิจกรรมนี้ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครองกันอย่างเหนียวแน่น "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" 〈〈ชมภาพกิจกรรม〉〉

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong