ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2567 แบ่งได้ดังนี้

ระดับเตรียมอนุบาล - ระดับอนุบาล 3 แผนการเรียนทั่วไป
ระดับอนุบาล 1 - 3 แผนการเรียน IEP
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แผนการเรียนทั่วไป
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แผนการเรียน IEP
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกแผนการเรียน
• ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 แผนการเรียน IEP
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนโครงการพิเศษ วิทย์-คณิต (SMP)

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong