เด็กหญิงชมพูนุท ทำทิมทอง

เด็กหญิงชมพูนุท ทำทิมทอง เด็กดีศรีดาวรุ่ง

ขื่อ เด็กหญิงชมพูนุท ทำทิมทอง

ความดีที่ได้ทำ

          • นักเรียนพบเจอเงิน ส่งมอบคืนเจ้าของ

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong