ดาวรุ่งปันรัก

ดาวรุ่งปันรัก

        11 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางฝ่ายบริการ ได้จัดโครงการ "สายใยชุมชน" ร่วมกับแผนกอนุบาลจัดโครงการ "ดาวรุ่งปันรัก" คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมใจกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ทางโรงเรียนดาวรุ่งขอขอบคุณผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม คลิก>>

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong