สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

        ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2565 ในกิจกรรมได้มีการแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ เช่น อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ วาดภาพระบายสี หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ต้านภัยโควิด" การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แข่งขันสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล ประเภทต่างๆ และกิจกรรมการแสดงบนเวที Sciene Show ดูภาพกิจกรรม คลิก>>

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong