การช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความปลอดภัย (CPR)

การช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความปลอดภัย (CPR)

        11 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้เชิญเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต มาให้ความรู้ด้านการเอาตัวรอด หรือการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความปลอดภัย โดยการใช้หุ่นจำลองในการทำ CPR ให้นักเรียนฝึกการช่วยเหลือ เพื่อสามารถที่จะนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ ทางโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป ⇒⇒ ชมภาพกิจกรรม ⇒⇒⇒

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong