วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

        โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ได้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม” เพื่อได้ระลึกเนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ ในกิจกรรมมีการคัดเลือกพ่อ-ลูก ดีเด่น ประจำปี 2565 และมีกิจกรรมเกี่ยวกับวันพ่อ เช่น การแข่งขันประกวดเรียงความ เขียนบรรยายใต้ภาพ การ์ดวันพ่อ เป็นต้น" ⇒⇒ ชมภาพกิจกรรม ⇒⇒⇒

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong