วันครู

วันครู

        วันที่ 16 มกราคม 2566 ทางโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาได้ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครู ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ได้มีบุคลากรที่ได้รับรางวัล ในหัวข้อ "ครูดีศรีภูเก็ต" จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ 1.ซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส (ผู้อำนวยการ) 2.นางสาวเขมฤทัย ล่ำประไพ 3.นางสิรินภา นวลจันทร์ 4.นายอาริส มูซอ 5.นายอาคเณ ชูศรี 6.นางสาวศิริขวัญ แซ่ต๋อง 7.นางสาวพรไพรินทร์ สุขอนันต์ 8.นางสาวพรรณิภา พิพัฒธารากุล 9.นายนิรัตน์ มัสยามิน ทางโรงเรียนขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ารับรางวัลนี้ด้วย" ⇒⇒ ชมภาพกิจกรรม ⇒⇒⇒

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong