เข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-2

เข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-2

        18 มกราคม ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ซึ่งกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนได้เข้าฐานการเรียนรู้ตามจุดต่างๆ ได้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนอีกด้วย" ⇒⇒ ชมภาพกิจกรรม ⇒⇒⇒

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong