โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

        8 กรกฎาคม 2566 ครูกฤษณา หนูแก้ว ฝ่ายบุคลากร ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ขอขอบพระคุณ คุณพ่อภาคภูมิ คุณพ่อพิพัฒน์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริธรรม ขอขอบพระคุณซิสเตอร์ดวงแข ที่สนับสนุนการจัดการอบรมให้กับคณะครู และช่วงบ่าย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการใช้แอพพลิเคชัน Canva ให้กับคณะครู เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพในด้านเทคโนโลยีให้กับครู ขอขอบคุณครูอนันต์ เป็นวิทยากร ให้การอบรมเรื่องการใช้งานแอพพลิเคชัน Canva และทีมงานทุกคน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ⇒⇒ ชมภาพกิจกรรม ⇒⇒⇒

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong