ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

        ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาได้จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ⇒⇒ ชมภาพกิจกรรม ⇒⇒⇒

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong