วันสุนทรภู่…สู่วันภาษาไทย

วันสุนทรภู่…สู่วันภาษาไทย

        โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ได้กิจกรรม "วันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทย" กิจกรรมอนุรักษ์ภาษาไทย วัฒนธรรม ความเป็นไทย ในกิจกรรมนี้มีการแข่งขันต่างๆ ในห้องเรียน เช่น การแต่งคำประพันธ์ การเขียนเรียงความ การอ่านทำนองเสนาะ และการประกวดชุดแฟนซีตัวละคร จากวรรณคดีไทย ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการใช้ภาษาไทย การอ่าน เขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง ที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนได้อนุรักษ์ความเป็นไทย ⇒⇒ ชมภาพกิจกรรม ⇒⇒⇒

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong