ครู และบุคลากรทางการศึกษา

จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ปีการศึกาษา 2565

 

 

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong