เด็กหญิงจุฑารัตน์ ก้อนศิลา

จุฑารัตน์  ก้อนศิลา ชนะเลิศ การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

ขื่อ เด็กหญิงจุฑารัตน์ ก้อนศิลา

รางวัลที่ได้รับ

          • ชนะเลิศ การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong