เด็กชายภูมินันท์ ย่องจีน

เด็กชายภูมินันท์  ย่องจีน ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

ขื่อ เด็กชายภูมินันท์ ย่องจีน

รางวัลที่ได้รับ

          • ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong