เด็กชายอัครวินท์ นาลักษณ์

เด็กชายอัครวินท์  นาลักษณ์ ชนะเลิศ การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

ขื่อ เด็กชายอัครวินท์ นาลักษณ์

รางวัลที่ได้รับ

          • ชนะเลิศ การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 31 ถนนเจ้าฟ้า 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 076224248

Email : info@dr.ac.th   ID Line : @dowroong