โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ทำพิธีมิสซา เปิดปีการศึกษา ประจำปี 2567 โดยคุณพ่อภาคภูมิ วรพรทัศนา และคณะ ร่วมกับผู้บริหาร คุณครู นักเรียน เพื่อขอพระพรจากผู้เป็นเจ้า ให้โรงเรียนได้บริหาร กิจการการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความราบรื่น และพระผู้เป็นเจ้าอำนวยพรในปีการศึกษานี้