ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ระดับประถมศึกษา