วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 BenQ Thailand ร่วมกับโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ติดตั้งและแนะนำการใช้งานกระดานอัจฉริยะ BenQ Interactive Displays ในห้องเรียน Smart Classroom เตรียมความพร้อมนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ที่จะทำให้การเรียนสนุก และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา