วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 พี่น้องลูกเสือ - เนตรนารีกองผสม ร.ร.ดาวรุ่งวิทยา เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพิธีทบทวนกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สนามสุระกุล อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

     #ขอขอบพระคุณ คุณสุพร วณิชกุล (ประธานพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕) อนุเคราะห์รถรับส่งนักเรียน