วันนี้ (07/04/2024) English we like จัดติวข้อสอบ "A-Level TGA-Eng ในโครงการ English we Like" ให้กับพี่ ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกับจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา ร่วมสนุกกับบูธ กิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาพักกลางวันของเด็ก ๆ